تولید کننده ی تخصصی ماشین آلات صنعتی

تولید قطعات (صنعت پتروشیمی نفت و گاز و خودرو)

بازسازی انواع ماشین آلات صنعتی

Slider

خدمات و محصولات

دستگاه RL300

دستگاه RL300 Pro

دستگاه VMC-1160L

دستگاه VMC-855L

دستگاه VMC-1060

دستگاه VMC1370L

دستگاه VMC-1585L

دستگاه GL-2516

دستگاه GL-3018

بازسازی ماشین آلات صنعتی

تولید قطعات صنعتی

About Us

متشــــــــكل از چندین زیر مجموعه است که شرکت رایان ماشین افراز هگمتان واقع در شهرك صنعتی ویان با 13000 متر زمین , 1500 متر سوله و 220 متر بنای اداری به عنوان عضو اصلی تولیدی این گروه صنعت وظیفه تولید , نصــــب نصــــب و راه اندازی و بازسازی بازسازی ماشین آلات سی ان سی را بر عهده دارد.

ســــــاختار ســــــاختار مدیریتی مدیریتی این مجموعه همواره در تلاش بوده که به صـــــــورت صـــــــورت پویا  و با اتكاء به دانش و تجربه نیروی انســــــــــــانی انســــــــــــانی خود در راستای تحقق اهدافی چون توسعه زیر ساخت های صنعت کشــور گام بردارد , با چنین رویكردی طیف وسیعی از صنایع در اولویت قرار  این گروه صنعتی در سال 1365در جهت رشد کیفی و کمی صنعت کشـــــــور به خصـــــــوص در  زمینه ماشین آالت سی ان سـی و قطعات مربوطه شـروع به کار کرده اسـت .

هم اکنون این گروه متشــــــــكل از چندین زیر مجموعه است که شرکت رایان ماشین افراز هگمتان واقع در شهرك صنعتی ویان با 13000 متر زمین , 1500 متر سوله و 220 متر بنای اداری به عنوان عضو اصلی تولیدی این گروه صنعت وظیفه تولید , نصــــب و راه اندازی و بازسازی ماشین آلات سی ان سی را بر عهده دارد.

ســــــاختار مدیریتی این مجموعه همواره در تلاش بوده که به صـــــــورت پویا  و با اتكاء به دانش و تجربه نیروی انســــــــــــانی خود در راستای تحقق اهدافی چون توسعه زیر ساخت های صنعت کشــور گام بردارد , با چنین رویكردی طیف وسیعی از صنایع در اولویت قرار

  • تولید انواع ماشین ابزار سی ان سی شامل فرز , تراش, بورینگ, کاروسل و ….
  • بازسازی ماشین آلات سی ان سی شامل بازسازی مكانیك و برق و خدمات فنی مربوطه
  • تامین کننده اصلی انواع سیستم کنترل با تكیه بر موجودی کالا در ساختار مهندسی فروش
  • مشاوره فنی و اجرایی در صنایع مختلف با تكیه بر دانش فنی و تجربیات نیروی انسانی این شرکت
  • مشاوره بازرگانی جهت ارتقای کمی و کیفی ماشین آلات در صنایع مختلف
  • تولید انواع ماشین ابزار سی ان سی شامل فرز , تراش, بورینگ, کاروسل و ….
  • بازسازی ماشین آلات سی ان سی شامل بازسازی مكانیك و برق و خدمات فنی مربوطه
  • تامین کننده اصلی انواع سیستم کنترل با تكیه بر موجودی کالا در ساختار مهندسی فروش
  • مشاوره فنی و اجرایی در صنایع مختلف با تكیه بر دانش فنی و تجربیات نیروی انسانی این شرکت

شرکت رایان ماشین افراز هگمتان در حال حاضر با اشتغال 50 نفر بصـــورت بصـــورت مســــتقیم مســــتقیم روند حرکتی خود را بر مبنای مدیریتی صـحیح بنا نهاده و عزم و اراده مدیریت این ســازمان همواره  به نحوی بوده که این مجموعه خصــوصی خصــوصی را درجهت توسعه و تعالی رهنمود سازد و بخشـــی بخشـــی از  دغدغه های کار و اشتغال جوانان این مرز و بوم را بر طرف سازد و هدف کار آفرینی در عرصه  صـــــــنعت مهمترین عامل و انگیزه این گروه صـــــــنعتی در نظر گرفته شــــــــده اســــــــت.  شرکت رایان ماشین افراز هگمتان در حال حاضر با اشتغال 50 نفر بصـــورت مســــتقیم روند  حرکتی خود را بر مبنای مدیریتی صـحیح بنا نهاده و عزم و اراده مدیریت این ســازمان همواره  به نحوی بوده که این مجموعه خصــوصی را درجهت توسعه و تعالی رهنمود سازد و بخشـــی از  دغدغه های کار و اشتغال جوانان این مرز و بوم را بر طرف سازد و هدف کار آفرینی در عرصه  صـــــــنعت مهمترین عامل و انگیزه این گروه صـــــــنعتی در نظر گرفته شــــــــده اســــــــت.  گرفته و محدوده کاری این شرکت به شرح زیر معین گردیده است:

دانستنی ها

قالبسازی

شرکت رایان ماشین از جمله شرکتهای فعال در زمینه طراحی و ساخت قالب های صنعتی میباشد از جمله فعالیتهای این گروه در زمینه قالب سازی در صنایع زیر میباشد صنعت

بیشتر بخوانید

انواع ماشین آلات

دستگاههای سنگ شکن به منظور تهیه سنگدانه اعم از شن و ماسه در اندازه های مورد نیاز، به ویژه در کارهایتهیه سنگدانه بتن و سایر مواردی که نیازمند سنگدانه در محدوده های

بیشتر بخوانید

تماس با ما