loader image

درباره ما

این گروه صنعتی در سال 1365 در جهت رشد کیفی و کمی صنعت کشور به خصوص در زمینه ماشین آلات سی ان سی و قطعات مربوطه شروع به کارکرده است. هم اکنون این گروه متشکل از چندین زیر مجموعه است که شرکت رایان ماشین افراز هگمتان واقع در شهرک صنعتی ویان با 13000 متر زمین, 2400 متر سوله و 220 متر بناي اداري به عنوان عضو اصلی تولیدي این گروه صنعتی وظیفه تولید, نصب و راه اندازي و بازسازي ماشین آلات سی ان سی را بر عهده دارد. ساختار مدیریتی این مجموعه همواره در تلاش بوده که به صورت پویا و با اتکاء به دانش و تجربه متخصصین خود در راستاي تحقق اهدافی چون توسعه زیرساخت های صنعت کشور گام بردارد, با چنین رویکردی طیف وسیعی از صنایع در اولویت قرار گرفته و محدوده کاری این شرکت به شرح زیر معین گردیده است:

  • تولید انواع ماشین افزار سی ان سی شامل فرز, تراش, بورینگ, کاروسل و …
  • بازسازي ماشین آلات سی ان سی شامل بازسازي مکانیک, برق و خدمات فنی مربوطه
  • تامین کننده اصلی انواع سیستم کنترل با تکیه بر موجودي كالا در ساختار مهندسی فروش
  • مشاوره فنی و اجرایی در صنایع مختلف با تکیه بر دانش فنی و تجربیات نیروي انسانی این شرکت
  • مشاوره بازرگانی جهت ارتقای کمی و کیفی ماشین آلات در صنایع مختلف

شرکت رایان ماشین افراز هگمتان در حال حاضر با اشتغال 50 نفر بصورت مستقیم روند حرکتی خود را بر مبناي مدیریتی صحیح بنا نهاده و عزم و اراده مدیریت این ســازمان همواره به نحوي بوده که این مجموعه خصوصی را در جهت توسعه و تعالی رهنمود سازد و بخشـــی از دغدغه هاي کار و اشتغال جوانان این مرز و بوم را برطرف سازد و هدف کار آفرینی در عرصه صنعت مهمترین عامل و انگیزه این گروه صنعتی در نظر گرفته شده است .