تولید قطعات صنعتی

این  شرکت با بهره برداری از انواع ماشین آلات سی ان سی, و با تکیه بر کادر فنی قوی زمینه مناسبی در صنعت تولید قطعات ایجاد کرده به نحوی که امکانات این شرکت در این صنعت قابل رقابت با تولید کنندگان خارجی میباشد.

حضور این شرکت در صنایع مختلف گویای این حقیقت میباشد. فعالیت این شرکت در صنایع زیل قابل ذکر میباشد