loader image

دستگاه های فرز و تراش CNC

No data was found

درباره ما

این گروه صنعتی در سال 1365در جهت رشد کیفی و کمی صنعت کشـور به خصـوص در زمینه ماشـین آالت ســی ان ســی و قطعات مربوطه شــروع به کار کرده اســت . هم اکنون این گروه متشکل از چندین زیر مجموعه است که شرکت رایان ماشین افراز هگمتان واقع در شهرك صنعتی ویان با 13000 متر زمین , 1500  متر سوله و 220 متر بناي اداري به عنوان عضو اصلی تولیدي این گروه صنعتی وظیفه تولید , نصب و راه اندازي و بازسازي ماشین آلات سی ان سی را بر عهده دارد. ســاختار مدیریتی این مجموعه همواره در تلاش بوده که به صـــورت پویا و با اتکاء به دانش و تجربه نیروي انسانی خود در راستاي تحقق اهدافی چون توسعه زیرساخت هاي صنعت کشور گام بردارد , با چنین رویکردي طیف وسیعی  از صنایع در اولویت قرار گرفته و محدوده کاري این شرکت به شرح زیر معین گردیده است:

  • تولید انواع ماشین ابزار سی ان سی شامل فرز , تراش, بورینگ, کاروسل و …
  • بازسازي ماشین آلات سی ان سی شامل بازسازي مکانیک و برق و خدمات فنی مربوطه
  • تامین کننده اصلی انواع سیستم کنترل با تکیه بر موجودي کالا در ساختار مهندسی فروش
  • مشاوره فنی و اجرایی در صنایع مختلف با تکیه بر دانش فنی و تجربیات نیروي انسانی این شرکت
  • مشاوره بازرگانی جهت ارتقاي کمی و کیفی ماشین آلات در صنایع مختلف


شرکت رایان ماشین افراز هگمتان در حال حاضر با اشتغال 50 نفر بصـــورت مستقیم روند حرکتی خود را بر مبناي مدیریتی صـحیح بنا نهاده و عزم و اراده مدیریت این ســازمان همواره به نحوي بوده که این مجموعه خصــوصی را درجهت توسعه و تعالی رهنمود سازد و بخشـــی از دغدغه هاي کار و اشتغال جوانان این مرز و بوم را بر طرف سازد و هدف کار آفرینی در عرصه صنعت مهمترین عامل و انگیزه این گروه صنعتی در نظر گرفته شده است .

دانستنی ها

تماس با ما